FAQ

FAQ

Voor deze therapie wordt een Shockwave apparaat met gefocusseerde shockwaves gebruikt. De maximale energie wordt bereikt op een specifiek geconcentreerd punt in het lichaam. Hierdoor komt er veel meer energie op de juiste plaats. Het wordt toegepast als het te behandelen gebied heel specifiek is aan te wijzen of dieper in het lichaam gelegen is.

Voor deze therapie wordt een Shockwave apparaat met radiale shockwaves gebruikt. De energie moet door de huid heen naar het de behandelen gebied gebracht worden. Dit gaat prima bij oppervlakkiger indicaties. Wanneer dieper gewerkt moet worden verliest de radiale schokgolf teveel energie en dus zijn werkzaamheid.