Tarievenoverzicht

Tarievenoverzicht

Tarievenoverzicht

Oriënterend gesprek (+/-10 min.)

Gratis
Radiale shockwave € 39,00 per behandeling,
Of fysio consult als onderdeel van fysiotherapeutisch traject bij het Fysio Centrum in Beilen of Klijndijk
Gefocusseerde shockwave € 57,50 per basis behandeling
€ 84,00 per uitgebreide behandeling
Echoscopisch onderzoek € 32,50 basisonderzoek
€ 57,50 uitgebreid onderzoek

Oriënterend gesprek

Het oriënterende gesprek is een kort inventariserend gesprek met een expert van het Shockwave Centrum om te bepalen of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling met Shockwave. Dit gesprek is dus niet hetzelfde als het intake/onderzoek dat een fysiotherapeut verplicht voert voorafgaand aan een fysiotherapeutisch behandeltraject.

De experts van het Shockwave Centrum adviseren u na de intake en eventuele echo onderzoek welke behandeling het meest geschikt is bij uw klachten. Daarnaast geven ze meestal ook een redelijke inschatting van het aantal keren dat u behandeld moet worden.

Radiale Shockwave therapie

Radiale Shockwave therapie kan deel uit maken van een behandeltraject fysiotherapie bij het Fysio Centrum in Beilen of Klijndijk. In dit geval is de Radiale Shockwave-therapie een onderdeel van een consult fysiotherapie en maakt deel uit van het fysiotherapeutisch behandelplan. In alle andere gevallen geldt het tarief uit het tarievenoverzicht.

Gefocusseerde Shockwave therapie

Het tarief van Gefocusseerde Shockwave-therapie is afhankelijk van de locatie van uw klacht en hoe uitgebreid het gebied is dat behandeld moet worden. De experts van het Shockwave Centrum kunnen u hierover na verder (eventueel echografisch) onderzoek duidelijkheid over geven. Er zijn grofweg drie mogelijkheden;

  1. Basisbehandeling;

    Het tarief van 57,50 euro is gebaseerd op enkelvoudige indicatie waarbij alleen maximaal 1000 focus shocks per behandeling worden toegediend

  2. Uitgebreide behandeling;

    Wanneer er sprake is van meerdere behandelplaatsen en of indicaties waarbij meer shocks per behandeling moeten worden toegediend of er gecombineerd wordt met radiale shockwave is het tarief 84,00 euro per behandeling. Er geldt dan een maximum van 3000 shocks gefocusseerd.

  3. Langdurige behandeling;

    Wanneer er meer dan 3000 gefocusseerde shocks nodig zijn dan wordt het tarief vooraf met u besproken door uw behandelaar.

Echoscopisch onderzoek

Wanneer een echo onderzoek deel uitmaakt van een (mogelijk) behandeltraject fysiotherapie bij het Fysio Centrum in Beilen of Klijndijk, dan heeft u alleen een basisonderzoek nodig. Wanneer een echo niet hoort bij de fysiotherapie dan heeft u een uitgebreid onderzoek nodig. De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het onderzoek van één plek of gewricht van uw lichaam.