Wij zijn wij

Expertise Centrum Beilen

Sinds 2007 zijn wij al bezig met het ontwikkelen van onze kennis en kunde op het gebied van echografie en shockwave. Gestart onder de naam Shockwave centrum, hebben we er nu voor gekozen, omdat het vakgebied breder is dan shockwave onze naam te veranderen in Expertise centrum. We werken in dit centrum om zo goed mogelijk diagnoses te kunnen stellen aan hardnekkige spier, pees en gewrichtsklachten. Ons centrum komt dus in beeld wanneer normale fysiotherapie niet afdoende is.

Wij hebben ons ontwikkeld tot specialisten in ons vakgebied. Door continue te investeren in opleidingen hebben we nu twee master echografisten in huis. Wij hebben inmiddels al duizenden patiënten met Shockwave therapie behandeld. Daardoor neemt onze kennis en kunde en daarmee het behandel resultaat nog steeds toe. In 2021 is hier een nieuwe techniek aan toegevoegd: EMTT.

Net zo belangrijk als de kennis en ervaring van de behandelaar is de hoogwaardige apparatuur. Wij onderscheiden ons van veel andere aanbieders door de best mogelijke apparatuur op het gebied van MSU (musculo skeletale ultrasound), shockwave en EMTT. Wij bieden op het gebied van shockwave, zowel Radiale Shockwave therapie als Gefocusseerde Shockwave therapie.

Om deze constante verbetering voor u als patiënt nog verder te verdiepen is het Expertise Centrum opgericht. Vanuit dit bedrijf is het mogelijk om u als patiënt nog betere kwaliteit te bieden. U vindt het nieuwe Expertise centrum op de vertrouwde locaties van het Fysio Centrum in Beilen en Klijndijk.

Ons team

De praktijk

Wachtkamer

De wachtkamer

Behandelkamer

Één van de behandelkamers

Behandelkamer
100%
min
36%

EMTT behandeling

Expertise Centrum Beilen

Onze locatie
Gezondheidscentrum De Lijnwoerd

Energie efficiënte huisvesting, goede ventilatie en klimaatbeheersing

Meer informatie