EMTT

EMTT

EMTT behandeling

EMTT is een behandeling van ons Expertise centrum waar we aandacht hebben voor cliënten die chronisch pijn ervaren aan pezen, spieren en gewrichten. Met onze effectieve behandelingen helpen wij u écht verder.

Deze behandelingen kunnen zowel in Beilen als Klijndijk worden uitgevoerd.

Tijdens een intakegesprek wordt bepaald welke methode het best geschikt is om u van uw pijn af te helpen.

 • Na gemiddeld 4 tot 8 behandelingen resultaat
 • Milde behandeling geen anesthesie nodig
 • Geen blijvende ongewenste bijverschijnselen
 • Minder gebruik van pijnmedicatie en mogelijk uitstel of voorkoming van chirurgie
 • Het natuurlijk herstellende vermogen van het lichaam ondersteunen
EMTT

Revolutionaire behandelmethode

EMTT is een nieuwe revolutionaire behandelmethode die speciaal is
ontwikkeld voor de behandeling van musculoskeletale klachten.

EMTT behandeling

EMTT (Extracorporale Magnetotransductie Therapie)

Bij ons kunt u vanaf eind 2020 ook terecht voor een nieuwe behandelmethode voor hardnekkige spier, pees en gewrichtsklachten ten gevolge van artrose(slijtage). EMTT staat voor extracorporale magnetotransductie therapie. Het is een hoogfrequente magneetveld therapie die de lokale pathologie helpt oplossen, en daarmee dus ook het bijbehorende ontstekingsproces dempt en pijn verminderd.

Door het lichaamseigen herstellend vermogen te helpen kunnen de pijn en ontsteking verminderen en kunnen operaties uitgesteld of voorkomen worden en zijn andere pijnbehandelingen of medicatie met alle bijwerkingen en complicaties minder vaak nodig. Ook kan de behandelmethode hulp bieden bij moeilijk te behandelen klachten zoals slecht-genezende fracturen en botoedeem.

Expertise Centrum is een van de eerste praktijken in Nederland die met EMTT werkt. We hebben het afgelopen jaar al 2000 behandelingen uitgevoerd. Resultaat: in het overgrote deel een verlaging van de irritatie/ontsteking, stimulering van weefselgroei en sterke vermindering van klachten.

Hoe ziet een behandeling met EMMT er uit?

De behandeling is zeer comfortabel voor de patiënt. U hoeft uw kleren niet eens uit te trekken. Direct huidcontact en contactgel zijn ook niet nodig. EMTT werkt zelfs door gips heen. In de periode waarin u nog niet zoveel kunt of mag is het dus al mogelijk om met EMTT te starten. Op die manier leveren we een actieve bijdrage aan het herstel van een fractuur.

Wat zijn de indicaties voor EMTT?

EMTT is een nieuwe non-invasieve therapievorm die speciaal is ontwikkeld voor de behandeling van musculoskeletale klachten die valt onder de noemer "soft tissue engineering therapy". Een snelgroeiende tak van sport binnen de geneeskunde om het normale herstel van weefsels te bevorderen.
Deze therapie is o.a. effectief bij degeneratieve gewrichtsaandoeningen/slijtage. Door het lichaamseigen herstellend vermogen te helpen zullen de pijn en ontsteking verminderen. Dit zorgt er bij artrose voor dat functionele beperkingen minder worden en de kwaliteit van leven verbetert. Vaak kunnen operaties uitgesteld of voorkomen worden en zijn andere pijnbehandelingen of medicatie met alle bijwerkingen en complicaties minder vaak nodig.

Ook voor onderstaande moeilijk te behandelen musculoskeletale indicaties biedt EMTT een goed alternatief;

 • Degeneratieve gewrichtsaandoeningen (artrose)
 • (pijn)klachten in grote regio’s
 • Slecht-genezende fracturen, botoedeem
 • Frozen shoulder 1e fase
 • Pijn en stijfheidsklachten Bechterew verminderen

Is EMTT iets voor jou?

Stel vrijblijvend uw vragen om te bepalen of EMTT u kan helpen bij uw klachten.

EMTT

Welke techniek zit er achter EMTT?

EMTT behandelt het aangedane lichaamsdeel met hoogenergetische magnetische pulsen. Hiermee is het mogelijk om een therapeutisch effect in de cel te bereiken. De korte individuele pulsen dringen diep (18cm) in het weefsel door, zonder dat hierbij een verhoging van de weefseltemperatuur optreedt. Hierdoor is behandeling van een groot aantal, oppervlakkig en diep gelegen, indicaties mogelijk.

De behandeling is in principe niet schadelijk zijn, het is wel belangrijk dat deze door een gespecialiseerde therapeut wordt gegeven om tijdelijke ongewenste effecten te voorkomen en zeker te zijn dat er juist gedoseerd wordt

EMTT

EMTT in combinatie met shockwave therapie

EMTT is bij specifieke indicaties goed te combineren met shockwave therapie. Een combinatie van beide therapieën leidt dan tot betere resultaten dan wanneer ze los van elkaar gebruikt worden. In het algemeen wordt dan de EMTT voor grotere gebieden gebruikt en de shockwave voor lokale problematiek.

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ze allebei op een andere manier een effect op metabole processen hebben. Shockwave therapie stimuleert de cellen via mechanotransductie en EMTT doet dit via magnetotransductie. Bovendien wordt shockwave therapie eerder lokaal toegepast. Daarbij werkt gefocusseerde shockwave (FSWT) meer op celniveau en is radiale shockwave meer gericht op weefselniveau zoals een hele spier of pees. EMTT heeft het best van beide werelden. Het dringt dieper in het weefsel door én neemt ook het omliggende weefsel mee. Er is dus sprake van een transregionaal behandelgebied.

Samenvattend

 • Nieuwe behandelmethode voor musculoskeletale indicaties als artrose
 • Maakt gebruik van hoog-frequent magnetisch veld
 • Dringt diep door in het weefsel
 • Veilige en non-invasieve therapie
 • Versterkt het effect van shockwave therapie en vice versa
Afspraak maken
EMTT

Wat gebeurt er in het weefsel?

In onze lichaamscellen vinden continu uitwisselingsprocessen, ook wel celstofwisseling genoemd, plaats met de omgeving. Middels EMTT kun je deze natuurlijk celstofwisseling ondersteunen. In geval van schade en/of ontstekingen resulteert dit in een sterk lokaal verbeterde stofwisseling. Dit bevordert het herstel en verminderd de pijn. Vanuit ons Expertise centrum zijn we voornamelijk geïnteresseerd in de gunstige uitwerking op spier, pees en botcellen. Bij al deze cellen treedt herstel bij schade sneller op onder invloed van EMTT.

Wat zegt de wetenschap over EMTT?

De afgelopen jaren zijn er meerdere placebo-gecontroleerde onderzoeken gepubliceerd die de positieve effecten van EMTT onderschrijven.

Contra indicaties

De contra-indicaties voor EMTT komen overeen met die van een MRI. U mag dus niet zwanger zijn, een pacemaker of andere elektronische implantaten hebben. Als andere elektromagnetische apparaten minstens 1 meter bij het EMTT-apparaat vandaan blijven is er niks aan de hand.

Literatuur

Krath, A. et al., Journal of Orthopaedics, 14(3):410-415, 2017.
Electromagnetic transduction therapy in non-specific low back pain: A prospective randomised controlled trial.
Klüter, T. et al., Electromagnetic Biology and Medicine, 37(4):175-183, 2018.
Electromagnetic transduction therapy and shockwave therapy in 86 patients with rotator cuff¬ tendinopathy: A prospective randomized controlled trial.
EMTT

Aanbod

Onze andere behandelingen

Wij zijn gespecialiseerd in het ontdekken en verhelpen van hardnekkige pees, spier en gewrichtsklachten. Via echografie voeren we de diagnostiek uit waarna we de klacht kunnen behandelen via Shockwave.